Pieniny Małe

Małe Pieniny mają długość 14 km, szerokość 4 km, grzbietem biegnie granica między Polską a Słowacją. Przez wielu topografów do Małych Pienin włączana jest też położona całkowicie na Słowacji Grupa Golicy, niektórzy jednak uważają, że pod względem budowy, flory i krajobrazu należy ona do Pienin Właściwych, inni jeszcze wydzielają ją w odrębną grupę. Granicę między Beskidem Sądeckim a Małymi Pieninami tworzy dolina Grajcarka i jego dopływu Białej Wody do Kociubylskiej Skały, dalej Przełęcz Rozdziela, a po słowackiej stronie potok Rozdziel i Wielki Lipnik. Wapienne skały znajdujące się po północnej stronie doliny Białej Wody, mimo że topograficznie przynależą do Beskidu Sądeckiego, strukturalnie i geologicznie są częścią Małych Pienin. Od Grupy Golicy oddziela je dolina Leśnego Potoku i Przełęcz pod Tokarnią, od Magury Spiskiej dolina potoku Lipnik, Przełęcz Korbalową i dolina potoku Kamienka.

Małe Pieniny są atrakcyjnym terenem dla uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej (miejscowości Szczawnica i Jaworki). Praktycznie całą granią Małych Pienin prowadzi niebieski szlak turystyczny, przedłużenie szlaku wiodącego Pieninami Właściwymi. Trasa jest bardzo atrakcyjna krajobrazowo, w większości poprowadzona terenami odkrytymi z rozległymi widokami na Tatry, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Wyspowy oraz góry na Słowacji: Góry Lewockie, Magurę Spiską, Góry Czerchowskie i zaliczane według Jerzego Kondrackiego do Beskidu Sądeckiego Góry Lubowelskie.

Małe Pieniny słyną z pieknych rezerwatów. Najlepszą bazą wypadową jest wieś Jaworki, gdzie najpopularniejszy cel wycieczek z tego miejsca to Wąwóz Homole. Prawie kilometrowej długości parów został wyżłobiony w skałach wapiennych przez potok Kamionka. Kolejny z rezerwatów połozony jest w dolinie potoku Biała Woda. Z Doliny Białej Wody szlak prowadzi dalej na kulminację Małych Pienin - Wysoką (1050 m n.p.m.) i Durbaszkę (934 m n.p.m.).

Wąwóz Homole:

Na grzbiet Małych Pienin dotrzeć można kilkoma szlakami pieszymi:

Z północy: Z południa:

Po grani wiedzie też szlak rowerowy: Szczawnica – dol. Klimontowskiego Potoku – grań Małych Pienin – Schronisko pod Durbaszką – Jaworki. Na Palenicę (719 m) ze Szczawnicy wjechać można wyciągiem krzesełkowym Palenica, z kolei z doliny Zaskalskiego w Jaworkach kursuje wyciąg na Bukowinki, oddany do użytku w 2009 r.