Mostownica

Mostownica (1251 m n.p.m.) – szósty co do wysokości szczyt w Gorcach na północny wschód od Turbacza, od masywu Kudłonia oddzielony przełęczą Borek. Znajduje się na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Stoki pokryte lasem mieszanym i świerkowym, wśród drzew rozrzucone oryginalne piaskowcowe formy skalne. Na jej grzbiecie znajduje się duża Polana Mostownica (16 ha), od niedawna własność górali z Koniny. W dolnej części północnych zboczy znajdują się jeszcze dwie inne polany: Podmostownica i Cerla Majerzowa. Polana Mostownica znajdująca się na głównym grzbiecie Mostownicy na wysokości 1210–1251 m n.p.m.znajduje się na terenie silnie wilgotnym, występują tam liczne młaki i cieki wodne. W ich otoczeniu, na bardziej świetlistych miejscach występują: modrzyk alpejski, omieg górski. W bardziej zacienionych miejscach występuje parzydło leśne.

Potoki spływające ze zboczy Mostownicy zasilają Kamienicę Gorczańską, Roztokę i Koninę. Południowo-wschodnimi zboczami Mostownicy zwanymi Zapadłe, wzdłuż Potoku Kamienickiego prowadzi żółty szlak turystyczny. Rejon ten porasta gęsta buczyna karpacka z licznie występującym w niej czosnkiem niedźwiedzim. Co ciekawe las bukowy sięga tutaj znacznie wyżej, niż na przełęczy Borek. Teren jest silnie wilgotny, występują liczne młaki i cieki wodne. W ich otoczeniu, na bardziej świetlistych miejscach występują ziołorośla z takimi gatunkami, jak: modrzyk alpejski, omieg górski. W bardziej zacienionych miejscach występuje parzydło leśne.

Przez Mostownicę nie przebiega żaden szlak turystyczny.