Beskid Niski

Beskid Niski to leżąca najdalej na wschód część Beskidów Zachodnich,od doliny Kamienicy aż do Osławy i Osławicy, wyznaczjących granicę z Bieszczadami. Beskid Niski dzieli się na wiele mniejszych pasm: Góry Grybowskie (z najwyższą kulminacją Jaworza 882 m n.p.m.) Pasmo Magurskie z grzbietami Magury Wątkowskiej (846 m n.p.m.), Magury Małastowskiej (813 m n.p.m.), pasmo Bukowicy (Tokarnia 778 m n.p.m.) i Wzgórza Rymanowskie (Dział, 668 m n.p.m.). W centrum Beskidu Niskiego znajduje się Magurski Park Narodowy, a we wschodniej części Jaśliski Park Krajobrazowy. Na terenie Beskidu Niskiego leżą cztery uzdrowiska: Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Wysowa-Zdrój oraz Wapienne z wodami mineralnymi. Trzy pierwsze są zrzeszone w Unii Uzdrowisk Polskich. Znajduje się tutaj również największe obniżenie w łuku Karpat – przełęcz Dukielska (500 m n.p.m.). Beskid Niski jest najniższą a zarazem najrozleglejszą częścią Beskidów i całego łuku Karpat.

Piesze szlaki turystyczne: