Pieniny Spiskie

Pieniny spiskie są najbardziej wysuniętym na zachód wałem góskim, o mało urozmaiconej rzeźbie. Ciągną się od Dursztyna po nieistniejący już przełom "czorsztyński", wchłonięty przez zbiornik wodny w Niedzicy. Ich kulminacją jest Żar, zwany też Braniskiem (883 m n.p.m.).Pieniny Spiskie (lub Hombarki) to najbardziej zapomniana i najrzadziej odwiedzana część Pienin. Jest to najniższy fragment pasma, ciągnący się przez ok. 14 km między Jeziorem Czorsztyńskim i przełomem Białki. Główny grzbiet położony jest między Niedzicą oraz miejscowością Dursztyn i to właśnie na tym odcinku znajdują się najwyższe szczyty Hombarków. Biegnie tędy również czerwony szlak turystyczny. Prowadzi on do Dursztyna, lecz w tej ostatniej miejscowości warto skręcić na trasę koloru zielonego i powędrować przez tzw. Dursztyńskie Skałki do wsi Krempachy. Pokonanie tego odcinka zajmuje ok. 5.30 godz. (w przeciwną stronę ok. 5.45 godz.) i jest najlepszym sposobem na poznanie najciekawszych zakątków Pienin Spiskich.