Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy rozciąga się pomiędzy dolinami Skawy i Dunajca. Na zachodzie graniczy z Beskidem Średnim, na południu z Gorcami, od wschodu z Kotliną Sądecką, od północy Pogórzem Wiśnicki. i Pogórzem Rożnowskim.
Najwyższe szczyty:

Dla krajobrazu Beskidu Wyspowego charakterystyczne są izolowane masywy ze stromymi stokami i zaokrąglonymi szczytami. Nazwę tej grupie górskiej, odmiennej od innych części Beskidów nadał Kazimierz Sosnowski, który podziwiając wschód słońca z Ćwilina, zobaczył wystające z morza mgieł wierzchołki pojedynczych gór. Góry Beskidu Wyspowego jeszcze dość rzadko odwiedzane są przez turystów. Ostatnio jednak gminy podejmują szereg działań promujących turystykę, przykładem może być choćby oddanie w 2008 wieży widokowej na Mogielicy, co znacznie zwiększyło liczbę turystów w tym rejonie.

Gęsta sieć wyznakowanych przez PTTK szlaków turystyki pieszej prowadzi przez wszystkie znaczniejsze szczyty, najdłuższym z nich jest znakowany czerwono Mały Szlak Beskidzki. Nie są one trudne technicznie, wymagają jednak pewnej kondycji fizycznej ze względu na wyspowy charakter tych gór: spore wysokości względne pomiędzy dnami dolin a szczytami i głębokie przełęcze pomiędzy szczytami. Istnieje też gęsta sieć znakowanych szlaków rowerowych. Mimo że stoki są dość strome, możliwy jest wjazd górskim rowerem niemal na wszystkie szczyty. Oprócz szlaków PTTK istnieją też ścieżki dydaktyczne. Dzięki stadninom istniejącym w wielu już miejscowościach panują też odpowiednie warunki dla rozwoju turystyki konnej. W zimie można uprawiać turystykę narciarską.

Szlaki turystyczne: